Flygtningeaktiviteter

EN GOD MODTAGELSE VARER LÆNGE

 

Røde Kors ønsker at byde nye flygtninge velkommen til Danmark, støtte og hjælpe dem, når de møder den danske kultur og skal lære, hvordan det danske samfund fungerer.

 

Vi har mange aktiviteter for flygtninge:

Faste aktiviteter i Røde Kors Huset, Krystalgade 3 i Sæby:

-Lektiecafé med lektiehjælp og socialt samvær hver torsdag kl. 18.30 – 21.00

-Mandagscafé, for hele familien hver mandag kl. 18.30 – 21.00

 

Aktivitet På Knivholtvej 18, Frederikshavn:

-Mandeklub tirsdag i ulige uger kl.18.15-ca. kl.20.

 

 

 

Samvær og bevægelse:

- En aktivitet for kvinder over 18 år, hver onsdag kl.19-21 på Gl.skagensvej 105, Frederikshavn

 

 

 

Vi har venskabs familier, der er med til at vise flygtningene til rette i lokalsamfundet både på det praktiske og det menneskelige plan.

Desuden er udflugter, familielejr, kulturelle arrangementer, julefest, samt ”spis sammen” en del af flygtninge aktiviteterne.

Både som café frivillig, som lektiehjælper og som kontakt familie vil I få mulighed for at møde nye spændende mennesker, samtidig med at I oplever det overskud og den energi det giver, at række en hjæl­pende hånd.

Det er kontakt mellem mennesker, der skaber integration, samhørighed, åbenhed og kendskab til hinandens kulturer.

Derfor har vi brug for flere frivillige danskere i vores flygtninge aktivitet.

Interesserede kan henvende sig til:

 

Aktivitetsleder Ruth Christensen

Telefon 98 86 45 09 – mobil 22 92 47 19

E-mail: ruth.c@nordfiber.dk