Flygtningeaktivitet

Vi har mange aktiviteter for flygtninge:
Faste aktiviteter i Røde Kors Huset, Krystalgade 3 i Sæby:
-Lektiecafé med lektiehjælp og socialt samvær hver torsdag kl. 18.30 – 21.00
-Mandagscafé, for hele familien hver mandag kl. 18.30 – 21.00

Samvær og bevægelse:
– En aktivitet for kvinder over 18 år, hver onsdag kl. 18.30, Håndbækvej 32 B Frederikshavn

Vi har venskabs familier, der er med til at vise flygtningene til rette i lokalsamfundet både på det praktiske og det menneskelige plan.
Desuden er udflugter, familielejr, kulturelle arrangementer, julefest, samt ”spis sammen” en del af flygtningeaktiviteterne.
Både som café frivillig, som lektiehjælper og som kontakt familie vil I få mulighed for at møde nye spændende mennesker, samtidig med at I oplever det overskud og den energi det giver, at række en hjælpende hånd.
Det er kontakt mellem mennesker, der skaber integration, samhørighed, åbenhed og kendskab til hinandens kulturer.
Derfor har vi brug for flere frivillige danskere i vores flygtninge aktivitet.
Interesserede kan henvende sig til:

Aktivitetsleder Inger Ejstrud
Telefon 98 46 60 23 – mobil 61 60 64 38
E-mail: saeby.inger.ejstrud@rodekors.dk