Årets Gang I Flygtninge Aktiviteten 2019

De faste arrangementer i Røde Kors huset Sæby:

Mandagscafe- Sæby kl. 18.30 - 21

Lektiecafe for børn og voksne – Sæby torsdag kl. 18.30 – 21

Integrationsafd. Håndbækvej 32B Frederikshavn

Samvær for kvinder – onsdag kl. 19 – 21

Aktiviteterne fortsætter i 2020

I årets løb har der været afholdt:

Familielejr i ”Klitten” i Lyngså, hvor 85 personer fra Skagen, Frederikshavn og Sæby deltog i weekenden 14. – 16. juni. Alle hjalp hinanden til at det blev nogle hyggelige dage med spejderløb, gøgleri, kreative værksteder og udflugt til stranden. Der blev ved fælles hjælp serveret godt mad og der blev bagt pandekager mm ved bålet om aftenen.

Grillfest på Knivholt blev afholdt i juli måned med 30 deltagere.

Vi mødtes om ved de medbragte grill og det blev stegt og braset lam, okse, fjerkræ og grønt af alle slags. Vejret var med os, så der blev leget, spillet fodbold og snakket rigtig meget denne hyggelige eftermiddag.

Udflugt til Bangsbo Fort

Ca. 30 personer deltog i turen til Fortet i Bangsbo en dejlig lørdag i august. Også den dag var vejret med os Der var en interessant rundvisning til de forskellige stationer på fortet. Både børn og voksne havde en meget spændende dag på toppen af Pikkerbakken. Undervejs var der familiehygge

omkring de medbragte madkurve og der blev sluttet af med is til alle   

Deltagelse i ”Hele Verden i Frederikshavn”

For 4. år deltog Flygtninge aktiviteten i Hele Verden i Frederikshavn med en stand, som var godt besøgt.

En del deltog i konkurrencen omkring Røde Kors og det frivillige arbejde.

Og flere ville gerne høre om aktivisterne i Sæby afd.

Udflugt til ”Den Gamle By” og Bazar Vest i Århus

I november var der udflugt til den smukt julepyntede Gamle By, hvor vi efter køreturen hurtigt fandt

Madkassehuset, hvor den medbragte mad blev nydt inden vi kiggede ind i de forskellige butikker og huse. Der var koldt og der blev tilbragt en del tid ved de opstillede bålfade rundt omkring i området.

Efter besøget, var vi i Bazar Vest, hvor der blev købt stort ind af kød, brød og grøntsager.  

Julefest i Manegen i Sæby

6.december blev året julefest afholdt i Manegen i Sæby. 85 glade deltagere hyggede sig med æbleskiver og kaffe/saftevand og der blev gået om juletræet. Julemanden kom forbi og delte poser ud til børnene.

Bankospillet er den store succes og alle deltager med stor iver. Der er gevinst til de fleste.

Der blev afsluttet med Ris allemande inden alle ønskede hinanden en rigtig god jul og godt nytår og på gensyn i 2020.

"Bilist" Bangsbo Fort
Røde Kors stand ved et arrangement
Burmesiske børn i det store "skrud"