Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand:
Inge Carlé, Rosenvej 53,  9300 Sæby
Tlf. 50 95 17 83 mail: ingecarle0904@gmail.com

Næstformand:
Inger Ejstrud, Hyldevej 1, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 60 23 – 61 60 64 38 mail: saeby.inger.ejstrud@rodekors.dk

Kasserer:
Palle Mølholt, Heimdalsvej 6, 9900 Frederikshavn

Sekretær:
Else Simonsen, Rosengyden 7, 9300 Sæby

Best.medlem:
Hans Erik Lund Hansen, Sønderstrand 8, Sæby

Best.medlem:
Erik V. Andersen, Ringparken 1, 9300 Sæby

Suppleant:
Lone Olesen, Søndermarksvej 1m, Sæby

Suppleant:
Janne Sofussen, Bogfinkevej 62c, Dybvad