Sundhedsklinikken 2023

Sundhedsklinikken
Sundhedsklinikken tilbyder basal sundhedshjælp til mennesker, som ikke kan få
hjælp gennem det offentlige sundhedsvæsen. Det foregår på tre adresser i
henholdsvis København, Aarhus og Odense, hvor patienterne kan møde op i
åbningstiden. Klinikken bemandes af professionelle frivillige. Det er for eksempel
læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, tandlæger, bioanalytikere og jordemødre,
som arbejder på frivillig basis. Derudover har vi tilknyttet en række frivillige tolke,
som sikrer den korrekte forståelse. Klinikken er registreret i Sundhedsstyrelsen som

en privat klinik, hvilket betyder, at Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med, at vi
overholder alle krav. 2.1 Ydelser Klinikken tilbyder nødvendige og basale
sundhedsydelser, samt akut tandbehandling. Det vil sige, at patienterne kommer
med alle de lidelser og spørgsmål, som vi andre ville have taget med til vores egen
læge eller tandlæge. Det er også muligt at få behandling af en fysioterapeut eller en
speciallæge. Akut tandbehandling er meget efterspurgt, da mange i målgruppen
sjældent eller aldrig har modtaget jævnlig tandpleje i barndommen og derfor har
meget dårlige tænder. De fleste patienter kommer dog i klinikken for at tale med en
læge. Mange lider af kroniske sygdomme, som giver problemer, hvis de ikke
behandles. Vi oplever en stor gruppe, som har diabetes, mens andre kommer med
astma, hudsygdomme eller forhøjet blodtryk. Ligeledes er det en vigtig opgave at
tilse og rådgive de gravide kvinder, som ikke har adgang til almindelig
jordemoderkontrol.
Sæby afdelingen donerer 20.000 kr. i 2023