Kenya 2023

Kenya 2023
Overordnet handler det om at give beboerne i de uformelle bosættelser i Mukuru flere værktøjer til at håndtere de problemer, de oplever i dagligdagen. Det gælder blandt andet forebyggelse af vold og forbrydelser, stofmisbrug og seksuelle og kønsrelaterede problemer, udbrud af sygdomme, adgang til sundheds- og sanitetsfaciliteter samt katastrofer som brande og tørke. Projektet startede i 2018. Det løber frem til september 2020 og fokuserer på seks specifikke bosættelser af Mukuru. Venskabsprojektet bidrager til den overordnede målsætning om at forbedre sikkerheden ved at sætte fokus på de små landsbysamfund inde i bosættelser og støtte deres muligheder for at skabe et godt og trygt miljø, som kan give bedre trivsel, værdighed og social sammenhængskraft for beboerne. Det gøres med et specifikt fokus på unge. 2.1 Målgruppe Venskabsprojektet fokuserer på unge og specielt unge mænd i alderen 15 til 25 år. De er særligt sårbare, fordi de tit ikke ved, hvordan de skal håndtere de problemer, de møder i dagligdagen. De har ikke fået nogen uddannelse, og på grund af den høje arbejdsløshed har de intet job, og det skaber problemer. Der er mange negative opfattelser af unge mænd i slumkvartererne, og de har begrænsede muligheder for at ændre på deres roller i samfundet. Projektet vil arbejde på at ændre dette.

Sæby afdelingen støtter med 20.000 kr. i 2023