Myanmar 2023

Myanmar

Venskabsmidlerne skal bruges til at afhjælpe problemer i flere forskellige regioner af
landet. Venskabsmidlerne bliver brugt til at støtte projektet Building Resilient
Communities. Projektet fokuserer særligt på sundhedsmæssige udfordringer, og de
udfordringer og høje sårbarhed, det medfører. Formålet er at forbedre sundheden
blandt sårbare befolkningsgrupper i Myanmar. I 2022 går venskabsprojektet ind i en
ny fase, hvor nogle af de oprindelige projekter afsluttes, og læringen fra dem skal
bruges til at starte projekter i nye områder. Indtil 2022 blev støtten fordelt på fem
projekter. I Magway-regionen i den centrale og vestlige del af Myanmar gik midlerne
til arbejdet med reproduktiv sundhed. I Chin-staten i den østlige del af landet
fokusererede arbejdet på at forbedre ernæringen. I hovedstaden Yangon gik
midlerne til at forbedre katastrofeberedskabet i udsatte områder. I den nordligste
stat Kachin blev midlerne brugt på at give humanitær støtte til konfliktramte
mennesker, og i Rakhine-staten i den vestlige del af landet gik midlerne til at hjælpe
mennesker påvirket af vold og konflikt. Mennesker, der har søgt tilflugt i Bangladesh
samt de samfund, som er værter for de mange flygtninge.

Sæby afdelingen støtter med 20.000 kr. i 2023