Røde Kors Landsindsamling 2023

Røde Kors Landsindsamling 2023

Traditionen tro samlede Røde Kors i Danmark ind den første søndag i oktober.
Resultatet på landsplan gav det flotte resultat: 14 mill. Det var lidt mindre end
sidste år. Pengene er ikke øremærket og kan derfor bruges, hvor der er behov.
Nogle af pengene bliver brugt i Danmark til familier, der er trængt økonomisk og socialt. Andre midler går til børn og voksne, som mangler mad og andre livsvigtige
fornødenheder i Ukraine. Børn i Afghanistan og Kenya vil også få del i pengene.

I Sæby blev der indsamlet ca. 23.000 kr. 17 samlede ind på dagen. Mange tak for det.
En del af beløbet kom ind ved eventet på Sæby Søbad og afdelingen takker for den velvilje vi har mødt undervejs. Tak til sponsorer, Sæby Søbad, bidragsydere for indsatsen.

Inger Ejstrud
Indsamlingsleder