Yemen 2016-2018

Organisationsudvikling i Yemen

Røde Kors i Sæby har indgået aftale med Røde Kors landskontor om at støtte
organisationsudvikling i Yemen i 2016-2018.

Yemen er det fattigste og mindst udviklede land på den arabiske halvø. Det er også
et af verdens fattigste lande. Hver fjerde familie lever under fattigdomsgrænsen og landet
er præget af store økonomiske modsætninger mellem land og by.

Landet har store sundhedsmæssige problemer med bl.a. malaria, tuberkulose. Der er også
høj dødelighed blandt børn, gravide og fødende kvinder.

For at gøre Yemen halvmåne’s lokalafdelinger bedre i stand til selv at imødegå de
mange udfordringer i deres lokalområde, støtter Røde Kors i Danmark frivilligaktiviteter,
der skal forbedre vilkårene for den yemenitiske befolkning.

Røde Kors, Sæby har gennem årene støttet Røde Kors` internationale arbejde med bl.a.
overskuddet fra Røde Kors butikken, der ligger på adressen Krystalgade 3, Sæby