Palæstina 2016-2018

Psykosocialt projekt for konfliktramte børn

Røde Kors Sæby har indgået aftale med Landskontoret om støtte til et psykosocialt projekt for konflikt
ramte børn i Palæstina.

Mange palæstinensiske børn har været udsat for voldsomme oplevelser i forbindelse med konflikten
mellem Israel og Palæstina – oplevelser der giver mange ar på sjælen og som blandt andet har medført
social isolation, talebesvær og indlæringsvanskeligheder hos mange af dem. Røde kors gennemfører et psykosocialt
projekt på børnenes skoler, hvor lærerne bliver uddannet i – og gennemfører workshops. Blandt andet gennem leg,
teater, tegning og maling får børnene på disse workshops løst op for nogle af deres følelser i forbindelse med de
barske oplevelser.

Gode erfaringer fra tilsvarende projekter på Balkan viser, at projekter som disse er med til at sikre børnene en
normal udvikling og forbedrer deres indlæringsevner samtidig med, at de får genopbygget selvtilliden og får brudt
lukketheden i hjemmet omkring problemerne.

Røde Kors er altid neutral og varetager alene ofrenes interesser. Røde Kors tager således heller ikke stilling i
konflikten mellem Israel og det Palæstinensiske selvstyre områder og samarbejder med såvel Palæstinensisk Røde Halvmåne
som med Israels røde Davidsstjerne.

Røde Kors Sæby har gennem årene støttet Røde Kors´ internationale arbejde med blandt andet overskuddet fra Røde Kors butikken i
Sæby.