Togo 2016-2018

Bedre sundhed for kvinder og børn

Røde Kors Sæby har valgt at støtte bedre sundhed for kvinder og børn i Togo i 2016-2018
med 10.000 kr.

Togo i Vestafrika er et af verdens fattigste lande. Den gennemsnitlige levealder er 49 år,
spædbørnsdødeligheden er på 7,5 % og yderligere 14 % oplever ikke deres fem års fødselsdag.

Røde Kors i Danmark samarbejder med Togo Røde Kors om at oplyse befolkningen om
betydningen af en god hygiejne, og om hvordan man forebygger sygdomme herunder kønssygdomme
og aids.
Det sikres endvidere, at børnene bliver vacineret og at sygdomme i lokalsamfundet bliver
overvåget. En del af arbejdet foregår via lokale mødreklubber, som beskætiger sig med sundhed for
mødre og spædbørn, samt hygiejne og sundhed i forbindelse med graviditet og fødsel.

Røde Kors, Sæby afd. har gennem årene støttet Røde Kors` arbejde i Togo med bl.a. overskuddet fra
Røde Kors butikken som ligger på Krystalgade 3 Sæby