Malawi 2016-2018

SUNDHEDPROJEKT I MALAWI

I projektet er der fokus på:

– Vand, sanitet og hygiejne
– Sundhed
– Sårbare børn og unge
– Støtte og rådgivning til Malawi Røde Kors

For at sikre børnenes sundhed er det vigtigt, at også deres familier er involverede i de forskellige
projekter. Røde Kors samarbejder med de offentlige myndigheder og når ud til 100.000 mennesker
i 148 landsbyer.

Med hjælp fra fra Malawi Røde Kors er der bygget fælles latriner i mange landsbyer i Malawi.
Samtidigt er der undervist i vigtigheden af god hygiejne for at undgå mange smitsomme sygdomme.

Der er lavet vandboringer, vandpumper og håndvaskeanordninger. Det rene vand sikre også afgrøderne
i køkkenhaverne og derved give bedre hygiejne omkring madlavningen

Desværre har der i januar 2015 været voldsomme oversvømmelser i forbindelse med kraftigt regn.
Det har resulteret i, at mange familier i det sydlige Malawi har mistet deres hjem og derfor er midlertidige
hjemløse – også deres afgrøder har de mistet.
Vandboringer og latriner er ødelagte, og der er stor risiko for, at vandrelaterede sygdomme bliver spredt..
Byerne var langt med de forskelle sundhedsprojekter, men må nu starte forfra.

Der er et genopbygningsprojekt igang. Der ydes hjælp til opbygning af latriner, vandprojekter, husbygning.
Også såsæd til fremtiden er vigtig og bliver derfor uddelt til de ramte familier.

Røde Kors, Sæby har gennem årene støttet Røde Kors` internationale og nationale arbejde
med bl.a. med overskuddet fra Røde Kors butikken, Krystalgade 3, Sæby