Liberia 2017

Liberia:

En sikker fremtid for lokalsamfundet efter ebola-epidemien. Projektet er med til at øge lokalsamfundets modstandskraft overfor fremtidige sygdoms epidemier og mindske ménene efter ebola. Projektet arbejder med at forbedre kvaliteten af det lokale sundheds system, genoprette tilliden mellem myndigheder og lokalsamfund og øge beboernes viden om sygdoms forebyggelse.

Individer og familier berørt af ebola gives psykosocial støtte og involveres i indkomstskabende aktiviteter, der hjælper dem på fode igen. I lokalsamfundene arbejder frivillige på at mindske stigmatisering og støtter reintegrationen af ebola-berørte familier.

 

Røde Kors, Sæby donerede i 2017 20.000 kr. til projektet

Liberia