Hviderusland 2017

Hviderusland:

Projektet har fokus på at skabe et støttende miljø for civilsamfundet og samarbejde med lokale myndigheder.

Udviklingen af et stærkt civilsamfund i Hviderusland, der kan forbedre sårbare gruppers levevilkår og livskvalitet og støtte til marginaliserede grupper Afdelingernes kapacitet til at lede og støtte frivilligbaserede aktiviteter forbedres. Der etableres fora for dialog og samarbejde om børns rettigheder og forebyggelse af vold, alkoholmisbrug og stigmatisering af sårbare grupper. Projektet øger adgangen til sociale services, bl.a. støttes frivillige i at udvikle egne miniprojekter til gavn for deres lokalsamfund.

Røde Kors, Sæby donerede i 2017 20.000 kr. til projektet

Hviderusland