Røde Kors indsamlingen 2019 gav 16 mio. kr.

Røde Kors indsamlingen 2019 gav 16 mio. kr.

Røde Kors indsamlingen 2019 gav 16 mio. kr. til hjælp til mennesker uden et hjem i Danmark og ude i verden

Røde Kors, Sæby samlede 23.143 kr. ind, heraf 3.455 kr. på Mobil pay ved søndagens Røde Kors indsamling. 27 friske indsamlere nød det gode vejr og besøgte husstande i Sæby og oplandsbyer.

Sidste års indsamling i Sæby indbragte 33.385 kr. Det mindre beløb skyldes delvis at det ikke i år har været muligt at finde indsamlere til en del ruter

På landsplan blev der samlet 16 mio. hvilket er samme beløb som i 2018

Der bliver nu sendt en halv mio. kr. til hver af Røde Kors-indsatserne: Hjemløse, voldsudsatte kvinder, krigsramte i Yemen og ofre for oversvømmelserne i Mozambique. Resten af pengene kommer i katastrofefonden, så Røde Kors kan rykke ud med kort varsel, når der er behov.

Indsamlingsbøsser blev udleveret lørdag og søndag formiddag. Begge dage med tilbud om rundstykker og kaffe. Disharmonisterne underholdt i butikken lørdag formiddag og sørgede for en rigtig god stemning i hele Røde Kors huset

Hørby Bageren og SuperBrugsen Sæby, sponsererede rundstykker og juice til indsamlerne

Søndag stillede Sparekassen Vendsyssel lokale og personale til rådighed til optælling af de indsamlede beløb, og der blev serveret kaffe og lækkerier.

Røde Kors, Sæby takker alle, der har været med til at nå årets  indsamlings resultat.

Disharmonisterne underholdt i butikken lørdag