Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand:
Inger Ejstrud, Hyldevej 1, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 60 23 – 61 60 64 38 mail: saeby.inger.ejstrud@rodekors.dk

Næstformand:

Inge Carlé, 9300 Sæby
Tlf.  50 95 17 83 mail: Ingecarle0904@gmail.com

Kasserer:
Erik V. Andersen, Ringparken 1, 9300 Sæby
Tlf. 30 22 37 59 mail: erikvonand@hotmail.com

Sekretær:
Else Simonsen, Rosengyden 7, 9300 Sæby
Tlf. 26 51 21 90 mail: else.simonsen@hotmail.com

Best.medlem:
Birgit Madsen, Åvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf. 31 65 22 74 mail: birgitmadsen9900@gmail.com

Best.medlem:
Stine Horsevad Jensen, P.Munksvej 45, 9300 Sæby
Tlf. 60 70 05 36 mail:  shorsevad@gmail.com

Best.medlem:
Jytte Nielsen, 9300 Sæby
Tlf. 40 74 35 52 mail: fam.m.nielsen@gmail.com

1. suppl. Best.:
Bo.L.Nielsen, Mølholtvej 102, 9300 Sæby
Tlf. 98 86 70 93 - 26 44 70 24  mail: bo.moelholt@gmail.com

2. suppl. Best.:

Pernille Nielsen, E.Billesvej 18, 9300 Sæby
Tlf. 20 11 39 48  mail: pernilleuggerhøj@yahoo.com